Našich prvních 20 let

Firma GASTROBIT d.o.o je přední chorvatská společnost pro výrobu profesionálních řešení pro sledování hospodaření v pohostinství a hotelnictví.Při vysoké specializaci v zmíněném odvětví, neustálým sledováním rozvoje technologií, naslouchajíc požadavkům trhu, pravidelně investují do svého vlastního rozvoje, jsme dnes schopni po 20 letech praxe a vytvoření stabilní pozice na trhu, uspokojit jakýkoliv požadavek našeho zákazníka.
Začali jsme v minulém století, v roce 1994 pod názvem TOMISLAV 1994 sro a pouze se dvěma zaměstnanci. Na začátku jsme se zabývali obchodem a servisem platebních terminálů, v té době známým,, inteligentním “POS platebním terminálem a vyvíjely aplikace pro přenos dat do počítače. Ale čím byly požadavky trhu větší, uvědomili jsme si, že tato zařízení by nebyly schopny plně uspokojit všechny požadavky uživatelů a protože jsme nechtěli být omezeni možnostmi těchto zařízení, současně jsme začali s vývojem vlastních aplikací pro pohostinské a maloobchodní objekty. Během plnění specifických požadavků pohostinských objektů, které jsme vybavili našimi vlastními aplikacemi, jsme se rozhodli přijmout tuto novou výzvu a soustředit se, místo práce s klasickými pokladnami a maloobchodem, na další rozvoj aplikací určených pro hoteliérství a pohostinství.
Když Chorvatsko zavedlo DPH, rozhodli jsme se plně orientovat na vlastní aplikace pro pohostinství a našli kvalitního dodavatele vybavení ,určeného právě pro specifickou práci v pohostinství. Tehdy začala naše spolupráce s Rakouskou firmou ORDERMAN®, ve které jsme i dnes zlatými partnery pro Chorvatsko, a začali jsme se vývojem distribuční sítě po celém území Chorvatské republiky.
Rozvoji vlastních aplikací jsme posvětili speciální pozornost. V průběhu let jsme se snažili rozvinout aplikace, které by byly čím jednodušší na používání, ale zároveň, aby uživateli poskytly co nejvíce potřebných informací a usnadnili práci.
Pravidelně jsme rostli, zvětšovaly počet uživatelů i našich zaměstnanců a systematicky modernizovaly aplikace v návaznosti na požadavky hostinců. Na jaře 2012 jsme otevřeli vlastní pobočku v Soline, která zahrnuje prodej a servis hostinců na celém území Dalmácie a v roce 2013 jsme později zvýšili počet uživatelů akvizic konkurenčních firem MICROGRAMM Ltd. Po 20 letech existence firmy TOMISLAV 1994 d.o.o a loňské akvizici firmy MICROGRAMM d.o o, jsme se na výročí našeho podnikání rozhodli, spojit obě společnosti pod název  GASTROBIT.

GASTRO se podle příruček chorvatského jazyka vztahuje zejména na potraviny t.j na  gastronomii, zatímco BIT má několik významů:

  • slovo vzniklo jako zkratka “binární číslice” (binary digit)
  • podle příruček zpočátku poukazuje na BIT jako základní jednotku pro množství informací v digitální soustavě
  • BIT (Lat. Essentia), je hlavní a neoddělitelný znak, to co je v určité věci nejdůležitější, základní definice, souhrn hlavních rys, co je pravdivé a skutečné, co se nemění a zůstává nezměněno.

Spojením těch dvou slov jsme vlastně poznali to, čím se bavíme plných 20 let. Naše aplikace pro pohostinství, známé pod názvem  »INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ«, poskytují obrovské množství informací vázaných za činnost vašeho pohostinského objektu. Rozpoznatelný image na trhu jsme získali díky kvalitní práci a vztahem ke zákazníkům, rovněž přes pravidelné prezentace na veřejnosti, prostřednictvím marketingu a vystupováním na různých veletrzích a akcích.

Dnes

Díky našim vztahům se zákazníky, tak i Vámi, kteří jste poznali naši kvalitu, se dnes můžeme pochlubit s více než 7000 nainstalovaných aplikací po celém území Chorvatska.

Náš helpdesk a mobilní servis zákazníkům je našim klientům k dispozici po celou pracovní dobu a využitím speciální smlouvy o údržbě je možné naše služby a pomoc využívat i 24 hodin celých 7 dní v týdnu.