SmartPos

SmartPOS je aplikace určená pro práci na platebním místě. Vyvinutá je tak, že svou jednoduchostí nevyžaduje velké znalosti práce s počítačem. Aplikace podporuje práci na standardních počítačových obrazovkách, ačkoli největší funkčnost a nejvyšší rychlost práce poukazuje v kombinaci s dotykovými obrazovkami  (monitory s touch-screen moduly).
SmartPOS uživatelé ve velmi krátké době vyřeší všechny požadavky zákazníka, vydat R1 neboť platba bankovním převodem, odsouhlasit konzumaci bez platby (prezentace), přemístit konzumace ze stolu na stůl, částečně nebo plně platit účet, vydat objednávku kuchaři apod.
Máte také možnost přidat doplňky ke jídlům nebo nápojem, vybrat různé kombinace menu, denních nabídek jídel av případě, že něco nejste definovali v soustavě, nebojte se, pomocí SmartPOS-a máte možnost poslat kuchaři i ručně napsanou objednávku.

kasa-pos

Více informací

 • možnost nezávislé práce každého platebního místa, v případě poruchy (výpadek serveru nebo jedné z propojených pokladen) nedochází k problémům plateb na ostatních pokladnách
 • možnost uložit databázi (zálohování)
 • podrobná specifikace pravomocí zaměstnanců: každou část programu je možné odsouhlasit nebo zakázat každému jednotlivci a tím pádem je možné mít kontrolu nad celým systémem
 • možnost svévolně definice funkčních kláves - mohou to být zkratky k často používaným funkcím nebe některých specifické operace
 • možnost definice rychlé volby na 4 úrovních po maximálně 135 položek na každém, přičemž jsou od sebe odlišeny různými barvami
 • možnost definice oblíbených- často používaných položek
 • zobrazení obrázku v menu a v oblíbených
 • možnost definice velikosti písma pro položky a rychlá volba
 • možnost zvolit počet kopií účtu, platby bankovním převodem, konzumace a reprezentace, kreditních karet, záloh a také možnost výpisu každé položky jednotlivě
 • možnost odpočítávání do opakovaného přihlášení operátora v případě neaktivity- automatické zamykání pokladny, když operátor není přítomen
 • podpora pro displeje pro zákazníky
 • podpora bezkontaktních (RFID) a magnetických karet na přihlášení zaměstnanců a využívání věrnostních programů pro zákazníky
 • podpora pro přímou komunikaci s některými typy vah
 • tisk objednávek na tiskárnách, které jsou vzdálené od platebního místa (kuchyň, grill, oddělené bary)
 • možnost zadat tisk různých objednávek na různých tiskárnách
 • možnost definice záhlaví a zápatí účtu pro různé zprávy (kódy bezdrátových připojení, reklamní zprávy a pod)
 • možnost připojování zpráv jako komentářů ke jednotlivým položkám
 • podpora pro tisk předem definovaných, často využívaných komentářů nebo možnost tisku ručně psaných zpráv (např. posílání speciálních zpráv do kuchyně)
 • práce po stolech a možnost grafického zobrazení prostorového řešení lokálu
 • podpora možnosti happy hour po specifické ceně nebo procentu (s možností detailního plánování dopředu, přes aplikaci smartoffice)
 • podpora akcí (s možností detailního plánování dopředu přes aplikace SmartOffice)
 • schopnost poskytnout slevy v procentech po položkách nebo po celkové částce
 • podpora otevřených cenových položek
 • podpora možnosti platby položek Polovina-Polovina (pro pizzy)
 • kombinace různých druhů placení
 • zobrazení výšky výdajů po přijetí hotovosti
 • možnost oddělené platby vybraných položek (když si každý host přeje zaplatit odděleně a objednávka byla společná)
 • možnost propojení s EFT POS terminály pro automatickou platbu kartou
 • možnost spojení s hotelovým dílem na vodění centrální evidence hostů v jednotlivých pokojích a jejich spotřebu a následné vystavení účtu
 • možnost volby a změny dat zákazníků s R1 účtem
 • podpora bodového systému pro věrnostní program zákazníkům (podrobná evidence a aktivování možností a cen probíhá přes aplikaci SmartOffice)
 • kompletní podpora pro sledování dodavatelů: spojení s telefonní centrálou a přímá podpora přístupu volaným číslům a ke databázi kupců pomocí rozhraní aplikace
 • prehľad starých účtů, tisk kontrolní pásky, možnost kumulativního výpočtů podle zadaného termínu
 • možnost vyhodnocení práce každého číšníka odděleně (vklad finanční částky)
 • posílání denních výkazů e-mailem
 • možnost automatické aktualizace na nejnovější verze, které obsahují nové funkce

Více informací

pos-logo
office-logo
cook-logo
order-logo
hotel-logo
mobile-logo