SmartHotel

SmartHotel je naša najnovejša aplikacija, ki je namenjena popolnemu vodenju poslovanja hotelskih objektov. Z možnostjo sledenja rezervacij gostov v realnem času na časovni liniji je mogoče takoj imeti pregled vseh kapacitet.

Prav tako je SmartHotel tesno povezan z vsemi našimi ostalimi aplikacijami, tako da je vsaka konzumacija, evidentirana preko SmartPOS-a, takoj vidna v sistemu in vezana na gosta, kar pomeni možnost plačila v paketu s hotelskimi uslugami.

hotel2

Izvedite več

pos-logo
office-logo
cook-logo
order-logo
hotel-logo
mobile-logo