SmartHotel

SmartHotel je naša najnovija aplikacija koja je namijenjena za kompletno vođenje poslovanja hotelskih objekata. Uz mogućnost praćenja rezervacija gostiju u realnom vremenu na vremenskoj liniji, odmah je moguće imati pregled svih kapaciteta.

Također, SmartHotel je usko integriran sa svim našim ostalim aplikacijama tako da je svaka konzumacija evidentirana preko SmartPOS-a odmah vidljiva u sustavu i vezana za gosta te je moguća naplata u paketu sa hotelskim uslugama.

hotel2

Saznajte više

pos-logo
office-logo
cook-logo
order-logo
hotel-logo
mobile-logo